Πατρόκλου 33, Βόλος 38500, Ελλάς

Αναστάσιος  Καμζιώλης

Ύδρευση,  Θέρμανση,  Αποχέτευση

Πατρόκλου 33

38333   Βόλος  Μαγνησία

Τηλέφωνα:   24210-49 298  //   6932 843 090