Συνάντηση του δ.σ. της ΟΣΥΕ με τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

Τα θέματα που απασχολούν τα Επιμελητήρια και τους επιμελητηριακούς υπαλλήλους συζήτησε, για πάνω από δύο ώρες, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε.) με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Μιχάλη Γιάγκα και την γραμματέα Βούλα Γιοβανοπούλου με υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δήμο Παπαδημητρίου και το Γενικό

Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Αντώνη Παπαδεράκη κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Υπουργού την Τρίτη 21/3/2017.

Αναλυτικά ο υπουργός ενημερώθηκε για τις θέσεις της Ο.Σ.Υ.Ε και ανταλλάχτηκαν απόψεις για:

  • Το ρόλο των Επιμελητηρίων και την τροποποίηση της Επιμελητηριακής νομοθεσίας,

  • την επικάλυψη των αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τον εποπτικό ρόλο ως προς τα επιμελητήρια,

  • το Γενικό Εμπορικό Μητρώο και την Υπηρεσία μιας Στάσης καθώς και το θέμα της συγκρότησης του Εποπτικού Συμβουλίου,

  • τις επικείμενες εκλογές των Επιμελητηρίων,

  • θέματα προσωπικού των Επιμελητηρίων (οργανισμοί, κινητικότητα , προσλήψεις κλπ),

  • το πρόβλημα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης και

  • την πρόταση για τον ενεργό ρόλο των Επιμελητηρίων στον εξωδικαστικό συμβιβασμό των κόκκινων δανείων.

Η συζήτηση είχε εποικοδομητικό χαρακτήρα και διεξήχθη σε πνεύμα αμοιβαίας συνεργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από πλευράς υπουργού στην επίλυση του προβλήματος της έλλειψης μόνιμου προσωπικού και στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα Επιμελητήρια στον εξωδικαστικό συμβιβασμό των κόκκινων δανείων.

Η Ο.Σ.Υ.Ε. ζήτησε τη συμμετοχή της σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που αφορά τα Επιμελητήρια.