Γενική νομοθεσία

Η Ευρωπαϊκή πιστοποίηση ENplus για τα πέλλετ

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μεγάλη στροφή του καταναλωτικού κοινού στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων με σκοπό τη θέρμανση. Μεγάλο μέρος αυτών των καυσίμων ανήκει στην κατηγορία της βιομάζας ενώ κυρίως διαδεδομένη είναι η χρήση πέλλετ (συσσωματώματα ή σύμπηκτα). Τα τελευταία χρησιμοποιούνται ως κύρια πηγή θέρμανσης  σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ενώ και στην Ελλάδα αντικαθιστούν σε πολλές περιπτώσεις τις παραδοσιακές εγκαταστάσεις θέρμανσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σε περιπτώσεις θέρμ ...

Προσοχή στην απομίμηση του σήματος CE!

Έχει παρατηρηθεί παράνομη διάθεση προϊόντων εισαγωγής από Κίνα που δεν πληρούν τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Συγκεκριμένα γίνεται παραχάραξη του σήματος συμμόρφωσης προς τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες με τον τρόπο που φαίνεται παρακάτωω. Προσέξτε τη διαφορά στην απόσταση των δύο γραμμάτων, C και E, στο γνήσιο σήμα και στο παραχαραγμένο. Περιπτώσεις που θα πέσουν στην αντίληψή σας θα πρέπει να αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές. Γνήσιο Παραχάραξη ...

Εγκύκλιος ΟΑΕΕ για χορήγηση προσωρινής σύνταξης

Ολόκληρη η εγκύκλιος που εκδόθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2011, εδώ

Ο νόμος για την απλοποίηση αδειοδότησης

Ο νόμος για την απλοποίηση αδειοδότησης